06-42159310

advies stichting van de arbeid

Advies Stichting van de Arbeid: de verplichte AOV

september 2020

In het Pensioenakkoord is een verplichte AOV voor zelfstandige afgesproken. Op dit moment heeft 1 op de 5 zelfstandige een private AOV.

De Stichting van de Arbeid heeft in maart 2020 haar voorstel gedaan.

Als doelgroep voor de verplichte AOV onderscheidt de Stichting vier groepen: de zelfstandige ondernemers zonder personeel met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren, DGA zonder personeel en meewerkende echtgenoten. De Stichting stelt een standaardverzekering voor op inkomensgerelateerde niveau met een maximumuitkering van circa € 1.650,- bruto per maand. De uitkering heeft een hoogte van 70% van het laatstverdiende inkomen van de zelfstandige met een maximum van € 30.000,- per jaar. De wachttijd is standaard 52 weken. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is ‘gangbare arbeid’, zoals deze ook geldt voor de WIA.

In het voorstel wordt rekening gehouden met individuele verzekerde zelfstandige die een AOV hebben. Er gelden toetsingscriteria. De Stichting stelt voor een eerbiedigende werking in te stellen voor iedereen die al een AOV heeft. Deze worden dan standaard vrijgesteld van de verzekeringsplicht.

Minister Koolmees van SZW zal nog dit jaar met een oplossingsrichting komen. Invoering van de wet wordt verwacht rond 2024.

Nú een private AOV afsluiten is verstandig.

 

Onafhankelijk advies nodig?

Adviesbureau Pensioennext
voor uw pensioen en AOV advies

Bel mij op 06-42159310 of stuur een e-mail naar contact@pensioennext.nl.
Voor meer informatie: www.pensioennext.nl.

 

Korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This