06-42159310

Wie zorgt er voor mij als ik arbeidsongeschikt raak?

maart 2018

Dagelijks ben je intens met je bedrijf bezig. Het is je lust en je leven. Gepassioneerd ben je voor je relaties in de weer. Als het moet dag èn nacht. Je loopt over van energie en soms kun je je eigen uitknop niet vinden. En dan ineens gebeurt het: je lichaam laat je in de steek. Een ziekte, een ongeval, de rek is er gewoon even uit. Hoe dan verder? Als ondernemer ben je altijd verantwoordelijk geweest voor je eigen boterham. Ziek zijn was geen optie. Eigenlijk ging je er ook vanuit dat jij nooit zou uitvallen. Wat nu? Voor werknemers zijn er regelingen, zodat zij bij arbeidsongeschiktheid kunnen rekenen op een uitkering, soms zelfs een (zeer beperkte) uitkering tot de pensioendatum.

Voor zelfstandigen heeft de overheid niets geregeld. Als er echt niets meer is, is er nog de bijstand. Een voorziening bij arbeidsongeschiktheid moet de ondernemer toch echt zélf regelen. Dit kan bijvoorbeeld door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten of deel te nemen in een broodfonds. Uit recente cijfers blijkt dat van de 1,4 miljoen zelfstandigen slechts 19,7% een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft. Vooral Zzp’ers vinden de premies te hoog, waardoor zij ervoor kiezen om zich niet te verzekeren. Deelname aan broodfondsen wordt steeds populairder.

Een broodfonds is een groep gelijkgestemden die met elkaar afspreken dat zij voor iedere deelnemer de financiële gevolgen van de eerste twee jaar ziekte zullen opvangen. Nadeel van een broodfonds is dat het slechts om een tijdelijke opvang van arbeidsongeschiktheid gaat, de hoogte van de uitkering beperkt is en er (bestaans-)risico’s zijn als meerdere deelnemers tegelijkertijd ziek zijn. Is de buffer van het broodfonds dan groot genoeg?

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars bieden een grote variatie in oplossingen aan. Een goede inventarisatie van de wensen en doelen vormt de basis voor een passende en betaalbare oplossing. Is het de bedoeling om de vaste lasten of het gezinsinkomen te verzekeren? Of wil je een voorziening om een invaller voor jouw werkzaamheden te kunnen inhuren, waardoor de onderneming kan blijven doordraaien? Voor deze verschillende situaties zijn passende adviezen te geven. Allerlei oplossingscombinaties zijn mogelijk. En uiteraard heeft dit impact op de hoogte van de premie. Kun je een stuk arbeidsongeschiktheidsrisico opvangen omdat je vermogen achter de hand hebt of omdat je een partner met een eigen inkomen hebt? Wil je een tijdelijke uitkering? Hoeveel wachttijd (eigen risico) kun je aan en wil je dit combineren met een broodfondsoplossing?

Een betaalbaar alternatief is er voor iedereen. Bovendien zijn de premies voor de AOV’s de laatste jaren sterk gedaald. Misschien was in het verleden een AOV voor jou niet haalbaar en nu wel. Ik kan je helpen om een passende, betaalbare oplossing vinden. Samen kunnen we je doelstellingen helder krijgen. Ik kan dan verschillende AOV’s voor je vergelijken en de meest geschikte voor jou selecteren. Het is raadzaam om de gekozen arbeidsongeschiktheidsverzekering iedere twee jaar te actualiseren. Dit kan weer een premievoordeel op leveren.

Voor meer informatie en advies kun je gerust contact opnemen met mij (mr. F.A. van Hout) op 06-42159310, www.pensioennext.nl.

Korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This