06-42159310

De pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar in 2018

augustus 2017

Was u even aan pensioenrust toe? Helaas. Ook in 2017 dient de pensioenregeling weer te worden aangepast. Op 1 januari 2018 gaat namelijk de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Door deze verhoging moet de pensioenregeling (weer) worden aangepast. De werkgever kan deze wettelijke verplichte wijziging niet eenzijdige aanpassen en moet weer in gesprek met de ondernemingsraad of werknemers.

We raken eraan gewend: door de stijgende levensverwachting stijgt de AOW-leeftijd én de pensioenrichtleeftijd. Deze leeftijden lopen niet synchroon. Het kabinet heeft vastgesteld dat de nieuwe AOW-leeftijd in 2022 wordt verhoogd naar 67 jaar en drie maanden. De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar.

Dat het een ‘pensioenrichtleeftijd’ is en niet ‘pensioenleeftijd’ komt doordat de mogelijkheid bestaat om eerder of later met pensioen te gaan. Het pensioen wordt dan op de eerdere of latere pensioenleeftijd herrekend. Meer en meer wordt hiervan gebruik gemaakt om zo de pensioenen alsnog aan te laten sluiten op de AOW-ingangsdatum. De flexibiliseringsmogelijkheden in een pensioenregeling worden dus steeds belangrijker.

Maximale pensioenopbouw vanaf 2018: een verslechtering van het pensioen

Het maximale pensioenopbouwpercentage blijft voor eindloon- en middelloonregelingen ongewijzigd 1,875% van de pensioengrondslag per jaar als de pensioenleeftijd van de pensioenregeling wordt verhoogd naar 68 jaar. Dit lijkt geen verslechtering van de pensioenregeling te betekenen maar dat is het wel. Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd moet 1 jaar langer worden doorgewerkt. Er kan dus 1 jaar langer pensioen worden opgebouwd en de uitkering vindt ook plaats vanaf 68 jaar. Mocht een werknemer toch graag op 67-jarige leeftijd met pensioen gaan en heeft hij een middelloonregeling dan moet het opgebouwde pensioen actuarieel vervroegd worden. De uitkering vanaf 67 jarige leeftijd zal dan zo’n 5% onder het huidige fiscale regime liggen.

De maximaal toegestane premie in beschikbarepremieregelingen wordt verlaagd met circa 5%. De Belastingdienst heeft inmiddels voorlopige staffels voor de beschikbarepremieregelingen gepubliceerd.

Lager pensioen betekent lagere pensioenlasten.

In het algemeen kan gezegd worden dat gemiddeld genomen de pensioenlasten zo’n 5% lager komen te liggen. Wat te doen met de bedragen die vrijkomen door de daling van de pensioenlasten? Aanpassingen doorvoeren mét of zonder compensatie. Dat hangt geheel af van de omstandigheden van het bedrijf, de doelstellingen, de financiële situatie. Compensatiemogelijkheden zijn er volop. Denk aan verlagen eigen bijdrage werknemers, salariscompensatie, vormen toeslagdepot of de besparing inzetten voor scholing van de werknemers.

Gevolgen voor lijfrente (‘banksparen’, privé en voor zzp-ers)

Ook voor IB-ondernemers (‘zzp-ers’) en werknemers die privé extra pensioen opbouwen, heeft de aanpassing gevolgen voor de maximale lijfrente-aftrek, oudedagsreserve en het netto pensioen. De maximale opbouw van lijfrente(kapitaal) wordt bepaald door de ‘jaarruimte’, oftewel het bedrag dat maximaal per jaar mag worden gestort. Maximaal mag 13,8% van de premiegrondslag worden gestort. Ook dit percentage zal zakken. Vermoedelijk naar circa 13,3%.

 

Advies

Dat de pensioenregeling wéér moet worden aangepast per 1 januari 2018 is een feit. Doe dit op tijd om de werknemers moeten instemmen. Goede voorlichting is een must. De verlaging van de pensioenlasten kan op diverse manieren worden gecompenseerd. Goede bedrijfsvisie en professionele begeleiding is hierbij op zijn plaats.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Francis van Hout 06-42159310 of bekijk de website www.pensioennext.nl

 

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This