06-42159310

Wezenpensioen

De verwarring omtrent het begrip ‘partnerpensioen’

16 juni 2021

Om te beginnen: wat is een partnerpensioen?

In principe keert het partnerpensioen geld uit aan de echtgenoot, geregistreerde partner of samenlevende partner ná het overlijden van (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling.
Sociale partners kunnen er voor kiezen een partnerpensioen op te nemen in hun pensioenregeling. Dit is niet verplicht. Wie als partner in aanmerking komt voor een ‘partnerpensioen’ verschilt op dit moment per pensioenregeling. Om te weten of er een recht bestaat, dient de definitie van het partnerbegrip in het pensioenreglement hierop te worden nagekeken.

Huidige kaders begrip ‘partnerpensioen’

De kaders voor dit begrip vormen op dit moment artikel 1 van de Pensioenwet en artikel 18 lid 1 onderdeel a onder 3 Wet LB 1964. Deze begrippen sluiten niet op elkaar aan.

Artikel 1 van de Pensioenwet bepaalt dat als partner voor de pensioenregeling wordt gezien de echtgenoot, geregistreerde partner of partner in de zin van de pensioenovereenkomst. Dit betekent dat sociale partners zélf kunnen kiezen óf zij samenwonende partners in aanmerking willen laten komen voor het partnerpensioen. Ook kunnen zij hier nog specifieke voorwaarden aan stellen.

De Wet op de LB 1964 bepaalt dat (gewezen) echtgenoten, (gewezen) geregistreerde partners, dan wel degene met wie de deelnemer duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat, als partner wordt gezien.

Het begrip ‘duurzaam’ is een open norm. Pensioenuitvoerders stellen daarom in hun pensioenreglementen hier aanvullende voorwaarden aan. Denk aan het hebben van een notariële samenlevingsovereenkomst en gedurende een bepaalde tijd samenwonen op hetzelfde adres.

In de praktijk blijken er velen definities van ‘partner’ te bestaan, hetgeen de complexiteit en verwarring onnodig verhoogd. Het zorgt voor onduidelijkheid en onwenselijke situaties.

Uniformering partnerbegrip

In de Wet Toekomst Pensioenen (ingangsdatum 1 januari 2023) wordt beoogd één definitie van het begrip partner vast te leggen. Een vereenvoudiging die prettig is voor de praktijk.

Wat wordt het nieuwe partnerbegrip per 1 januari 2023?
In de Wet Toekomst Pensioenen komt er één uniform wettelijk partnerdefinitie die zal gaan gelden voor alle partnerpensioenen. Er kunnen géén aanvullende of afwijkende voorwaarden meer worden gesteld. Wel blijft het aanbieden van partnerpensioen een beslissing van sociale partners.

Wie zijn partner voor het partnerpensioen?

  • Echtgenoten
  • Geregistreerde partners
  • Samenwonende partners met een notarieel samenlevingsovereenkomst
  • Samenwonende personen die minimaal 6 maanden op hetzelfde adres wonen en een duurzame huishouding voeren.
    Een duurzame huishouding kan zich uiten in het delen van de kosten van de boodschappen, kosten van de gezamenlijke woning en/of het hebben van een gezamenlijk kind. Een ouder-kind of grootouder-kind relatie valt niet onder het begrip ‘partner’.

Gevolgen van de wijziging

De partnerdefinitie zal, indien nodig, moeten worden aangepast in de pensioenovereenkomst en vervolgens ook in het pensioenreglement.
De uniformering van het begrip ‘partner’ zal onwenselijke en onduidelijke situaties voor de deelnemer en hun partner voor de toekomst voorkomen.

Meer weten, of gewoon even sparren? Neem gerust contact op.

Pensioennext
Uw kennispartner op pensioengebied

Bel mij op 06-42159310 of stuur een e-mail naar contact@pensioennext.nl.
Voor meer informatie: www.pensioennext.nl.

 

Korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This