06-42159310

Wezenpensioen

Een partnerpensioenregeling keert levenslang geld uit aan de echtgenoot, geregistreerde partner of samenlevende partner ná het overlijden van (gewezen) deelnemer aan een pensioenregeling. Het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% van het ouderdomspensioen.

Het partnerpensioen is bedoeld voor degene die volgens de wet of pensioenovereenkomst als partner kwalificeren. Ook voor de gescheiden partner kan er recht bestaan op een uitkering (het zogenaamde ‘bijzonder partnerpensioen’).

Een partnerpensioen toezeggen is niet verplicht. Sociale partners kiezen de vorm van het partnerpensioen. Ook definiëren zij wie als ‘partner’ wordt aangemerkt. De toezegging wordt vastgelegd in de pensioenregeling.

In de praktijk bestaat er een grote variëteit aan partnerpensioenregelingen. Ben je bij diverse werkgevers werkzaam geweest, dan is het partnerpensioen versnipperd geraakt en daardoor in veel gevallen onoverzichtelijk voor mensen.

Hoe is het partnerpensioen in het huidige stelsel geregeld?

Het partnerpensioen is verdeeld in twee fasen:

Partnerpensioen bij overlijden van de (gewezen) deelnemer pensioendatum

Twee mogelijkheden:

  • Partnerpensioen op kapitaalbasis. Het partnerpensioen op kapitaalbasis bedraagt ten hoogste maximaal 70% van het op pensioendatum opgebouwde ouderdomspensioen. Met andere woorden: dit bedrag is gespaard en is aanwezig, óf
  • Er is géén partnerpensioen opgebouwd indien de deelnemer komt te overlijden ná pensioendatum. De Pensioenwet biedt het keuzerecht om op pensioendatum of bij einde dienstverband ervoor te kiezen een deel van het eigen ouderdomspensioen te gebruiken voor de aankoop van een partnerpensioen. Ben bewust van deze belangrijke optie!
Partnerpensioen bij overlijden van de (gewezen) deelnemer vóór pensioendatum

Ook hier twee mogelijkheden:

  • Partnerpensioen op kapitaalbasis. Ieder jaar wordt een stukje partnerpensioen opgebouwd. Indien een actieve deelnemer vóór de pensioendatum overlijdt, krijgt de achterblijvende partner toch een volledig partnerpensioen. Het verschil tussen het reeds opbouwde partnerpensioen en het volledige partnerpensioen wordt namelijk afgedekt door een risicoverzekering. Gaat de werknemer uit dienst dan blijft er na uitdiensttreding het reeds opgebouwde partnerpensioen beschikbaar indien de gewezen deelnemer overlijdt. De aanvullende risicoverzekering wordt stopgezet. Deze variant komt niet vaak meer voor.
  • Partnerpensioen op risicobasis. Er is sprake van een risicoverzekering die het toegezegde partnerpensioen uitkeert als de deelnemer overlijdt vóór de pensioendatum. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van het aantal jaren dat de deelnemer in de pensioenregeling kan deelnemer.
    Let op! Bij uitdiensttreding van de werknemer vervalt het partnerpensioen op risicobasis. Bij overlijden is er geen partnerpensioen beschikbaar voor de gewezen deelnemer.
    In veel pensioenregelingen wordt het partnerpensioen op risicobasis in geval overlijden vóór de pensioendatum gecombineerd met een partnerpensioen op kapitaalbasis ter dekking van het risico op overlijden ná pensioendatum. Dat heeft tot gevolg dat er bij overlijden na de pensioendatum wél partnerpensioen tot uitkering komt voor de achtergebleven partner.

Aandachtspunt

Een partnerpensioen op risicobasis komt vaak voor bij (beschikbare) premieregelingen. Tot de pensioendatum wordt het partnerpensioen afgedekt met een risicoverzekering.
Op de pensioendatum kan met het totaal opgebouwde pensioenvermogen zowel een ouderdomspensioen als partnerpensioen worden aangekocht.
Let op: bij uitdiensttreding vóór de pensioendatum is er een keuzerecht. Het is mogelijk om een ‘partnerpensioen’ aan te kopen voor de periode ná uitdiensttreding tot aan de pensioendatum, door een stuk ouderdomspensioen in te ruilen. Zo ben je verzekerd van een partnerpensioen voor deze ‘tussenperiode’. De pensioenuitvoerder biedt deze keuze aan.
Zolang de werknemer in dienst blijft en actief pensioen opbouwt, leidt een verschil in vormgeving van het partnerpensioen voor de partner van de deelnemer niet tot een ander resultaat. De verschillen ontstaan bij bepaalde life events, zoals uitdiensttreding of echtscheiding.

Standaardisering partnerpensioen in Wet Toekomst Pensioenen

In de WTP worden alle regelingen premieregelingen. Het toezeggen van een ‘partnerpensioen’ is nog steeds niet verplicht. Wel komt er één begrip ‘partner’ die zal gelden voor alle pensioenregelingen. Hierin hebben sociale partners geen keuze meer.

Om risico’s van deelnemers en hun partners ten aanzien van het partnerpensioen te verkleinen, is het voorstel als volgt:

Partnerpensioen bij overlijden pensioendatum

Het partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden ná de pensioendatum wordt altijd op kapitaalbasis gefinancierd.

Partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum

Het partnerpensioen ter dekking van het risico op overlijden vóór de pensioendatum wordt altijd op risicobasis verzekerd.

De partnerpensioenregelingen worden gestandaardiseerd. Dat voorkomt onduidelijke situaties voor de deelnemer en hun partner voor de toekomst. Wel is goede communicatie vereist zodat de deelnemer begrijpt dat een partnerpensioen op risicobasis echt vervalt bij einde dienstverband. Goede uitleg over het keuzerecht ‘uitruil ouderdomspensioen voor partnerpensioen’ blijft uiteraard van belang.

Meer weten of gewoon even sparren? Dat kan!

Pensioennext
Uw kennispartner op pensioengebied

Bel mij op 06-42159310 of stuur een e-mail naar contact@pensioennext.nl.
Voor meer informatie: www.pensioennext.nl.

 

Korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This