Jurisprudentie BPF

Pensioennext is een onafhankelijk (pensioen)adviesbureau en ondersteunt al jarenlang met succes (familierecht)advocaten, mediators en andere professionals.
Even sparren? Neem contact op:

Helder & praktisch

Keuzes vergemakkelijken

Deskundig

inzicht biedt handelingsperspectief

Jurisprudentie BPF

ECLI:NL:GHARL:2017:3886, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.183.919 (rechtspraak.nl)
Premievordering van het BPF in de glazenwassersbranche verjaart na verloop van 5 jaar

ECLI:NL:HR:2015:588, Hoge Raad, 14/00943 (rechtspraak.nl)
Ontstaansmoment premieschuld jegens Pensioenfonds

ECLI:NL:RBMNE:2015:7254, Rechtbank Midden-Nederland, 3663071 UC EXPL 14-19594 mc/936 (rechtspraak.nl)
BPF– premie – verjaring – verplichting voor werkgever om zich te melden t.o. onderzoeksplicht BPF

ECLI:NL:GHARL:2014:2869, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.124.675-01 (rechtspraak.nl)
Verplichting werkgever tot verstrekken van gegevens aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

ECLI:NL:HR:2012:BT8462
Pensioenaanspraken verjaren niet

ECLI:NL:GHSHE:2008:BD3912, voorheen LJN BD3912, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD 103.003.189 (rechtspraak.nl)
Zelfde verjaringstermijn verplichting tot betaling van pensioenpremies en aanmelden BPF

Pensioennext helpt

Wilt u ook:

N

Advies en ondersteuning bij (gerechtelijke) procedures met positief resultaat

N

(Gezamenlijk) overzicht én inzicht in de problematiek maken

N

Samen een goede strategie bepalen door kennis en inzicht

De volgende diensten van Pensioennext zijn voor u én uw relatie waardevol:

  • Deskundige bijstand op pensioengebied
  • Juridische ondersteuning bij uw echtscheidingsdossiers (als deskundige of adviseur)
  • Betaalbare ‘Financieel inzicht adviesrapportage’, waarmee uw relatie inzicht krijgt in zijn/haar financiële situatie, waardoor het maken van keuzes wordt vergemakkelijkt
  • Helder en praktische onderwijs op gebied van (juridische en fiscale) pensioenwetgeving
  • Presentaties en lezingen

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2021 Pensioennext

Mogelijk gemaakt door Dock IT

Contact 

Mr. F.A. van Hout 

Bezoekadres:

Stationsgebouw Den Dolder CS
Dolderseweg 148a
3734 BL Den Dolder

Postadres:

Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven
Share This