06-42159310

Toetredingsleeftijd 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar

1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 naar 18 jaar. Het is namelijk belangrijk in het nieuwe pensioensysteem dat werknemers op tijd kunnen beginnen met het opbouwen van hun pensioen. Deze wijziging betekent dat de werkgever die een pensioenregeling heeft in actie moet komen.

Wat moet de werkgever doen?

  • Hij moet de huidige werknemers in de leeftijdscategorie van 18 tot 21 jaar aanmelden in de pensioenregeling. Dit geldt ook voor oproepkrachten.
  • De werkgever is verplicht zijn werknemers te informeren over de verlaging van de toetredingsleeftijd. Hij informeert zijn werknemers bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, een memo of een persoonlijk gesprek dat vanaf 18 jaar pensioenopbouw gaat plaatsvinden.
  • De werkgever moet zijn pensioenregeling aanpassen naar een toetredingsleeftijd van 18 jaar. In de meeste pensioenregelingen is de toetredingsleeftijd 21 jaar. Zaak om dit te checken en eventueel aan te passen. Uiteraard heeft deze verlaging een impact op de pensioenregeling en de premielast die hiermee samenhangt. Het roept diverse vragen op zoals moet de huidige premiestaffel worden herzien en is aanpassing van de werknemersbijdrage gewenst?
    Neemt u deel aan een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan wordt door het pensioenfonds het pensioenreglement aangepast.

Meer weten of gewoon even sparren? Dat kan!

Pensioennext
Uw kennispartner op pensioengebied

Bel mij op 06-42159310 of stuur een e-mail naar vanhout@pensioennext.nl.
Voor meer informatie: www.pensioennext.nl.

 

Korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This