Jurisprudentie Overig

Pensioennext is een onafhankelijk (pensioen)adviesbureau en ondersteunt al jarenlang met succes (familierecht)advocaten, mediators en andere professionals.
Even sparren? Neem contact op:

Helder & praktisch

Keuzes vergemakkelijken

Deskundig

inzicht biedt handelingsperspectief

Jurisprudentie Overig

ECLI:NL:GHSHE:2019:3663, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 200.225.660_01 (rechtspraak.nl)
Wijziging pensioenregeling, m.n. nabestaandenpensioen en instemming wn

ECLI:NL:HR:2019:189
HR 8 februari 2019, Gevolgen nalaten uitbetalen pensioenuitkering door DGA

ECLI:NL:GHAMS:2016:975, Gerechtshof Amsterdam, 200.169.438/01 (rechtspraak.nl)
Gevolgen onvoldoende informatie partnerpensioen
(bereikt en begrepen)

ECLI:NL:GHDHA:2016:231, Gerechtshof Den Haag, 200.127.629/01 en 200.148.469/01 (rechtspraak.nl)
Zorgplicht werkgever en pensioenadviseur, oa bij wijziging regeling

Pensioennext helpt

Wilt u ook:

N

Advies en ondersteuning bij (gerechtelijke) procedures met positief resultaat

N

(Gezamenlijk) overzicht én inzicht in de problematiek maken

N

Samen een goede strategie bepalen door kennis en inzicht

De volgende diensten van Pensioennext zijn voor u én uw relatie waardevol:

  • Deskundige bijstand op pensioengebied
  • Juridische ondersteuning bij uw echtscheidingsdossiers (als deskundige of adviseur)
  • Betaalbare ‘Financieel inzicht adviesrapportage’, waarmee uw relatie inzicht krijgt in zijn/haar financiële situatie, waardoor het maken van keuzes wordt vergemakkelijkt
  • Helder en praktische onderwijs op gebied van (juridische en fiscale) pensioenwetgeving
  • Presentaties en lezingen

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2021 Pensioennext

Mogelijk gemaakt door Dock IT

Contact 

Mr. F.A. van Hout 

Bezoekadres:

Stationsgebouw Den Dolder CS
Dolderseweg 148a
3734 BL Den Dolder

Postadres:

Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven
Share This