06-42159310

Wezenpensioen

Mag Nederland heffen over (nabestaanden-) pensioenuitkeringen?

mei 2021

Nadat een medisch specialist arbeidsongeschikt is geworden in 1989, emigreert hij samen met zijn echtgenote naar het buitenland. Hij bouwt pensioen op bij het beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. Hij moest hiervoor zélf de premies betalen. Omdat hij arbeidsongeschikt is, heeft het pensioenfonds hem ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ toegekend. Voor het meeverzekeren van deze ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ heeft de medisch specialist tijdens zijn werkzame periode, toen hij nog in Nederland woonde, de premie betaald.

In 2002 overlijdt de man in het buitenland. Wie mag belasting heffen over het nabestaandenpensioen? Nederland of het woonland?

In tegenstelling tot hetgeen de nabestaande stelt, is het nabestaandenpensioen volledig in Nederland belast. De Rechtbank stelt dat de opslag in de premie voor de ‘premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid’ is betaald in de periode dat de man in Nederland woonde. De man heeft de volledige premie ten laste gebracht van zijn winst uit onderneming. Ook de opslag voor de premievrijstelling.

Indien een Nederlands pensioen, (bancaire) lijfrente of gouden handdrukstamrecht wordt uitgekeerd aan iemand die in het buitenland woont, wie mag dan heffen?

Om te bepalen wie heffingsbevoegdheid heeft, moet je kijken in het belastingverdrag dat is gesloten tussen Nederland en het woonland.

In oudere belastingverdragen is het woonland vaak heffingsbevoegd voor de Inkomstenbelasting. Hier is een kentering gaande. In recentere belastingverdragen zie je dat Nederland vaak het heffingsrecht heeft. Kijk hiervoor op de site van de Belastingdienst.

Als je pensioen ontvangt en je woont in het buitenland dan kan het zin hebben een zogenaamde ‘buitenlandverklaring’ aan te vragen bij de Belastingdienst. Ook hierover vind je meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Woon je in het buitenland en moet je pensioen of lijfrente aankopen? Niet elke verzekeraar keert uit in het buitenland. Laat je deskundig bijstaan voor een passend goed resultaat.

Bron: Rechtbank Zeeland-West Brabant,12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

Pensioennext is een ervaren en onafhankelijk adviseur die voor jou de meest passende oplossing zoekt.

 

Meer weten of ondersteuning?

Pensioennext
Uw kennispartner op pensioengebied

Bel mij op 06-42159310 of stuur een e-mail naar contact@pensioennext.nl.
Voor meer informatie: www.pensioennext.nl.

 

Korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This