06-42159310

beeldlogo

Investeer in betrokkenheid!

Met goede pensioencommunicatie voldoet u als werkgever aan uw zorgplicht.

Bent u al compliant?

Voldoet uw communicatie aan de Wet Pensioencommunicatie?
Is de communicatie duidelijk voor de werknemer?
Vindt communicatie op de juiste momenten plaats?
Biedt de aangeboden communicatie uw werknemers handelingsperspectief?
Welke acties worden er door uw werknemers ondernomen naar aanleiding van de informatie die wordt verstrekt?

Bij de meeste werkgevers geeft de afdeling Human Resources uitvoering aan pensioencommunicatie. Hoe zit dat bij uw organisatie? Heeft uw HR afdeling de juiste middelen om efficiënt over pensioen te communiceren? Of heeft u geen HR afdeling en moet u het zélf doen?

Pensioencommunicatie moeilijk? Nee hoor, ik neem de werkzaamheden graag uit handen. Op een moderne en betaalbare wijze, die ook nog eens leuk is voor uw medewerkers.

In de praktijk blijkt telkens weer dat pensioencommunicatie enorm wordt gewaardeerd door werknemers. Mijn dienstverlening wordt geëvalueerd en er volgt altijd een zeer positieve score. Werknemers stellen communicatie over hun financiële toekomst zeer op prijs, wanneer de werkgever dit aanbiedt.

Velen zijn u voor gegaan. Pensioennext is dé specialist op het gebied van pensioencommunicatie.

Bent u pensioencommunicatie proof? 

Ervaar of u momenteel voldoet aan de Wet Pensioencommunicatie en uw zorgplicht goed invult.

Start de Pensioen-communicatiescan: beantwoord slechts 10 vragen

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This