06-42159310

Pensioenpijn door scheiding

november 2016

Een echtscheiding laat emotioneel en financieel diepe sporen na.

De meeste gehuwde stellen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Door het huwelijk zijn de vermogens en de schulden van de gehuwden samengesmolten. Bij een echtscheiding heeft ieder recht op de helft. De financiële balans wordt opgemaakt. Het spaargeld wordt verdeeld, de woning verkocht en ook krijgt ieder de helft van de bestaande schulden toebedeeld. Daarnaast wordt (vaak) de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen verdeeld tussen de twee echtelieden. Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat 34% niet of matig tevreden is met de manier waarop het pensioen na scheiding is verdeeld. De verdeling van het pensioen komt bij 36% van de scheidingen niet eens aan de orde(!). Ook blijkt uit onderzoek dat in 72% van de gevallen waarbij professionele begeleiders zoals mediators en echtscheidingsadvocaten waren betrokken, de cliënten niet zijn gewezen op het invullen van het zogenaamde vereveningsformulier dat binnen 2 jaar na de scheiding moet worden opgestuurd naar de pensioenuitvoerder om de pensioenverdeling na pensionering uit te laten voeren.

Ouderdomspensioen wordt door de helft gedeeld

Ouderdomspensioen bouw je op tijdens je werkzame leven. Het gaat vaak om een percentage van een deel van je inkomen. Uitgangspunt is hierbij dat op de pensioendatum een volwaardig pensioen moet zijn opgebouwd. De pensioenopbouw is gericht op 70% van het gemiddelde inkomen. Vaak wordt deze norm niet gehaald. Door een echtscheiding wordt de uitkomst nog dramatischer. Stel je bent 50 jaar en werkt al 20 jaar bij dezelfde werkgever. Na een huwelijk van 15 jaar ga je scheiden. Na de scheiding heeft je ex-partner recht op de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Over deze periode moet je dus de helft van de pensioenbouw missen. Overigens is het mogelijk onderling andere afspraken te maken over het verevenen van pensioen.

Hoe zit het met het nabestaandenpensioen?

Na het overlijden van de deelnemer aan een pensioenregeling komt er, mits door de werkgever toegezegd, een nabestaandenpensioen tot uitkering. Dit is een periodieke uitkering aan de partner van de overlijden deelnemer. Ook deze vorm van pensioen moet bij de verdeling van de pensioenen worden betrokken. Als de deelnemer aan de pensioenregeling na de scheiding overlijdt, heeft de ex-partner vaak recht op bijzonder nabestaandenpensioen. In sommige pensioenregelingen is het risico van overlijden van de deelnemer op risicobasis verzekerd. Dat wil zeggen dat er geen vermogen wordt opgebouwd. Dan is er ook niets te verdelen.

 

Scheiding betekent pensioentekort.

Een pensioentekort als gevolg van de verdeling bij scheiding is niet binnen de pensioenregeling op te lossen. Oplossingen moeten worden gezocht binnen de privé mogelijkheden, zoals het opbouwen van een lijfrentekapitaal. Hier moet je vroeg mee beginnen, anders heeft het geen zin meer. Bespreek bij een scheiding goed alle alternatieve vormen van verevenen. Raadpleeg indien nodig een specialist. Staat vast dat je een tekort hebt, maak een reëel financieel plan en begin op tijd met de uitvoering hiervan. Doen!

Voor meer informatie en advies neem contact op met Francis van Hout: vanhout@pensioennext.nl. Of bekijk de website: www.pensioennext.nl

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This