06-42159310

beeldlogo

Begrijpelijk advies bij echtscheiding

Hulp bij advies bij scheiding op financieel juridisch gebied. Een goede afronding is een mooi uitgangspunt voor een nieuwe start.

Advies

De cliënt voor een adviesgesprek kan één persoon zijn, het kunnen meerdere personen zijn of een rechtspersoon. Mijn adviestraject bestaat uit de volgende onderdelen:
• intake gesprek, vaststellen van de vraag of het probleem
• bepalen van doelen en plan van aanpak
• inventariseren
• analyseren
• schriftelijk advies met evt. afrondend gesprek

duidelijke afspraken

Mijn uurtarief bedraagt € 125,- . Daarbij komen 4% kantooropslagkosten en 21% BTW. Bij elke factuur ontvangt u een duidelijke specificatie. Dit maakt het voor u inzichtelijk. Bij langlopende trajecten declareer ik per maand. Tevens wordt tussentijds gedeclareerd ingeval de factuur € 2500,- bedraagt. Soms wordt een voorschot gevraagd, dit gaat in overleg met de cliënt. Ook is het mogelijk een totaal bedrag voor een opdracht af te spreken.

Kosten voor de inschakeling van derden, zoals een deskundige of het opvragen van externe informatie worden separaat aan u berekend.

Ik hecht aan duidelijke afspraken die schriftelijk worden vastgelegd. Voordat ik voor u aan de slag ga, ontvangt u van mij een opdrachtbevestiging en mijn algemene voorwaarden die u voor akkoord dient te tekenen. Hierin beschrijf ik ondermeer de opdracht en het uurtarief en maak ik een inschatting van de te bestede uren. Voor de aanvang van de werkzaamheden dien ik u identiteit vast te stellen en vraag ik om een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren ben ik afhankelijk van de informatie die u mij verstrekt. Daarom vraag ik u mij zo volledig mogelijk inzicht te geven in uw persoonlijke en financiële situatie en wensen. Dit kan soms persoonlijk gevoelige informatie zijn. Om uw belangen echter optimaal te kunnen behartigen, is het belangrijk alle elementen in kaart te hebben. Uiteraard ga ik met alle informatie die u mij verstrekt, uiterst vertrouwelijk om.

Financiële Quickscan

Ik maak een Financiële Quickscan op basis van de door u aangeleverde financiële informatie. U ontvangt het rapport met de beoordeling van uw financiële situatie en een telefonische toelichting. Persoonlijke toelichting kan natuurlijk ook. Eventuele acties worden geadviseerd.

De Financiële Quickscan kan ik voor u uitvoeren voor € 363,- inclusief 21% BTW.

Wilt u een persoonlijk toelichting van één uur? Dan is uw totale investering € 484,- inclusief 21% BTW.

Interim

Wilt u operationele ondersteuning bij het verwerken van de gevolgen van wetswijzigingen en richtlijnen?
Ik kan op interim basis invulling geven aan uw wensen.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This