06-42159310

Vanaf 2018 kleine pensioenen bundelen

september 2017

Heeft u ook weleens een kort dienstverband gehad? En daar pensioen opgebouwd? Wat heb je hieraan? Het is versnipperd, soms vergeten en neemt niet echt in waarde toe. Vaak besluit de pensioenuitvoerder het kleine pensioen uit te betalen vanwege hoge administratiekosten. Door de fiscale heffing die dan moet worden afgerekend, blijft er bijna niets over van je pensioengeld. Het kan trouwens ook nadelige gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die je krijgt.

Dit alles is niet in het belang van de werknemer. Een nieuw wetsvoorstel moet hier verandering in brengen.  Door het introduceren van een systeem van automatische waardeoverdracht kunnen pensioenfondsen en verzekeraars, volgens het wetsvoorstel vanaf 1 januari 2018, kleine pensioenen overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Alle kleine pensioenen worden nu bij elkaar opgeteld in plaats van deze uit te keren. De pensioenbestemming van deze gelden blijft dan behouden. Goed nieuws voor mensen met parttime banen of mensen die vaak van baan veranderen.

Ook goed nieuws voor achterblijvende deelnemers in het pensioenfonds omdat de administratiekosten verminderen en dus niet meer op het collectief zullen drukken.

Hoofdlijnen wetsvoorstel waardeoverdracht van klein pensioen

Kostenbesparing en efficiency zijn essentieel en daarom is het belangrijk dat het systeem eenvoudig wordt ingericht zonder beperkende voorwaarden. Het voorstel is dan ook de overdracht te realiseren zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer.

  • De wetgeving geldt alleen voor een klein ouderdomspensioen.
  • De overdracht gaat geheel automatisch, van de deelnemer wordt geen bijdrage gevraagd.
  • 1 jaar na einde deelneming wordt gekeken of het pensioen kan worden overgedragen. Via het pensioenregister checkt de overdragende pensioenuitvoerder of er een nieuwe pensioenuitvoerder is. Is er nog geen nieuwe pensioenregeling, dan wordt het jaar daarna het pensioenregister weer gecheckt.
  • De uitvoerder heeft recht om kleine pensioenen over te dragen ook in geval van onderdekking (bij een individuele waardeoverdracht is dit bij een dekkingstekort niet toegestaan). Er zal een belangenafweging plaatsvinden tussen het nadeel voor het collectief in geval van overdracht van het pensioen in situatie van onderdekking tegenover het voordeel van lagere administratiekosten.
  • De regeling geldt voor bestaande en nieuwe kleine pensioenen. Op dit moment zijn er ongeveer 4,5 miljoen bestaande kleine aanspraken (!).
  • Hele kleine pensioenen (€ 2,00 op ingangsdatum pensioen) zullen vanwege kostenbeperking direct komen te vervallen.

Overdracht werkt niet (direct) in geval van werkloosheid, aangaan zzp-schap, een volgende werkgever zonder pensioenregeling of vertrek naar het buitenland. Uiteraard kan dit op een later moment wél gaan spelen zodra de werknemer weer gaat deelnemen aan een pensioenregeling.

De huidige regeling over afkoop klein pensioen op pensioendatum met instemming van de deelnemer blijft bestaan.

Pensioenuitvoerders zullen het gehele traject goed moeten communiceren met hun deelnemers. Ook gewezen deelnemers van bestaande kleine pensioenen kunnen informatie verwachten hoe de pensioenuitvoerder omgaat met hun pensioen. Afkopen of overdragen aan de huidige pensioenuitvoerder. Uiteraard kunt u altijd zelf uw pensioen blijven volgen in het pensioenregister. Check uw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met mr. Francis van Hout tel 0642159310 of kijk op de website www.pensioennext.nl

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This